Szanowni Państwo

Naszemu krajowi potrzeba sieci nowoczesnych autostrad i dróg szybkiego ruchu, mostów, stadionów i dobrej architektury. Potrzeba ludzi, którzy budują i zmieniają Polskę. Chcemy dla nich pracować – dla inwestorów, architektów, firm budowlanych i handlowych. Wiemy, że skuteczna pomoc prawna wymaga czegoś więcej niż samej znajomości przepisów i umiejętnej ich interpretacji. Wymaga zrozumienia potrzeb klientów, długoletniej praktyki w różnych dziedzinach gospodarki i znajdowania rozwiązań łączących trafną diagnozę skomplikowanych zagadnień prawnych z właściwą receptą uwzględniającą ich ekonomiczne uwarunkowania.

Nasza kancelaria łączy wieloletnie, wszechstronne doświadczenie prawne z głęboką znajomością procesów gospodarczych, szczególnie w dziedzinie budownictwa, nieruchomości i prawa handlowego. Nasi prawnicy doradzają od lat na wszystkich etapach procesu budowlanego, od wstępnych uzgodnień poprzez przygotowanie projektów architektonicznych do procesu realizacji na placu budowy. Dysponujemy potrzebną wiedzą i praktyką w dziedzinie prawa budowlanego, architektonicznego, autorskiego, cywilnego, administracyjnego i zamówień publicznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w przekształceniach spółek, fuzjach i połączeniach pomiędzy podmiotami polskimi i zagranicznymi.

Wiemy jak ważny jest w budownictwie claim management i jak sprawnie rozstrzygać spory pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Reprezentujemy polskich i zagranicznych inwestorów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Poprzez właściwe klauzule umowne i umiejętności negocjacji potrafimy jednak unikać zbędnych procesów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, która zawiera informacje o naszych prawnikach, przedstawia ich doświadczenie i praktykę. Ich umiejętności sprawdźcie Państwo sami.

Norbert Sawicki i Jakub Mianowski

Warszawa, wrzesień 2009